Ønsker du videregående opplæring?

Voksne som søker voksenopplæring har i det året de fyller 25 år rett til gratis realkompetansevurdering og videregående opplæring, hvis de ikke tidligere har fullført en slik opplæring.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Retten er hjemlet i Opplæringslova §4A-3. Vi vurderer din rett ved at du sender oss dine vitnemål/kompetansebevis og attester fra arbeidsgivere. 

Du kan mer enn du tror 
Du har også rett til å få vurdert det du allerede kan opp mot læreplaner i det faget du har praksis i. Slik kan du forkorte opplæringen, eller få dokumentasjon på godkjent kompetanse. Dette gjøres ved en realkompetansevurdering med en fagressurs/faglærer. 

To veier til fagbrev 
Som voksen kan du velge to veier: 

  1. Opplæringsveien: Fagopplæring består vanligvis av to år opplæring i skole og to år som læring i bedrift. For voksne kan blir ofte opplæring komprimert og forkortet, avhengig av hva du kan fra før. Du får status som elev under teoriløpet.
  2. Dokumentasjonsveien: Dersom du kan dokumentere minst fem års praksis i faget, kan du gå opp til en tverrfaglig skriftlig eksamen og deretter melde deg opp til fagprøven. 

Studiekompetanse 
For å komme inn på høyskoler og universitet må du ha studiekompetanse. Er du over 23 år og kan dokumentere fem års praksis/skolegang, får du studiekompetanse dersom du tar seks fag fra videregående opplæring. Disse fagene er norsk, engelsk, historie, naturfag, matematikk og samfunnsfag. 


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 7. februar 2013.