Yrkeskompetanse

Du kan velge mellom ni forskjellige yrkesfaglige utdanningsprogram. De fleste avsluttes med fagbrev (se vilbli.no)

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Det er forskjellige veier fram til fagbrev som voksen. Valg av opplæringsvei vil være avhengig av bl.a. din skole- og yrkesbakgrunn. Vi vurderer din realkompetanse ved inntak og veileder deg videre fram mot ønsket sluttkompetanse. Alle våre opplæringstilbud er komprimerte, og vi kan tilby deg opplæring på forskjellige læringsarenaer avhengig av utdanningsprogram, bl.a. klasseromsundervisning, nettstudier med veiledning i studieverksted, etc. 

For nærmere opplysninger kontakt Sissel Strand Stiberg på tlf 32 86 76 57 eller e-post sissel....@bfk.no 

 


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 10. oktober 2016.