Studiekompetanse

Hvis du tenker å søke høyskole eller universitet, må du ha generell studiekompetanse fra videregående skole.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

OPUS Kongsberg tilbyr komprimert voksenopplæring i de seks fagene som gir generell studiekompetanse etter den såkalte 23/5-regelen. Dette betyr at du må fylle minst 23 år det året du søkere høyere utdanning, og du må i tillegg kunne dokumentere minst fem års utdanning/praksis når du søker. Fagene er Norsk, Historie, Engelsk, Samfunnsfag, Matematikk og Naturfag. Du kan også søke opptak til høyskole basert på realkompetanse.

For nærmere opplysninger kontakt Sissel Strand Stiberg på tlf 32 86 76 57 eller e-post sissel....@bfk.no

 


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 7. februar 2013.