Oppdrag

OPUS Kongsberg er oppdragsavdelingen til Kongsberg videregående skole, og på forespørsel kan vi tilby spesialtilpassede kurs innenfor en rekke fagområder.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

OPUS Kongsberg kan også være opplæringsaktør når det gjelder "Kompetansepluss". OPUS Kongsberg har lærere som er sertifisert i bruk av VOX sine kartleggingsverktøy for basisferdigheter, og som kan drive opplæring i VOX sine kompetansemål. 

Ta kontakt med senterleder Sissel Strand Stiberg for nærmere informasjon. 

 


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 10. oktober 2016.