Nettskolen Buskerud

Tilbudet gjelder elever inntatt ved en av de videregående skolene i Buskerud fylkeskommune eller voksne som er deltakere ved ett av fylkeskommunens voksenopplæringssenter/OPUS.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

De seks fagene som gir studiekompetanse til voksne:

  • Engelsk
  • Historie
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Norsk
  • Samfunnsfag 

 

Mer informasjon om nettskolen


Publisert 10. juli 2014, oppdatert 24. februar 2017.