OPUS Drammen

OPUS Drammen er det fylkeskommunale voksenopplæringssenteret for regionen i Nedre Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Generelle spørsmål til OPUS besvares av resepsjonen på Åssiden VGS.

OPUS vil ha åpent for besøk og direkte telefoner hver dag fra 0900 - 1045. I tillegg vil det være åpent på mandager fra 1400 - 1530.

Postadresse 
Postboks 3540 Postterminalen
3007 Drammen

Besøksadresse 
Betzy Kjelsbergs vei 280
3028 Drammen

Telefon 32 24 62 00

E-post opus.d...@bfk.no 

Senterleder: Solveig Bratland


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 18. oktober 2017.