Tilsyns- og revisjonsrapporter

Fylkesmannen i Buskerud driver tilsyn med Buskerud fylkeskommune, mens Buskerud kommunerevisjon IKS driver revisjon.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fylkesmannen i Buskerud: Etter opplæringslovens § 14-1 er det fylkesmannen som har ansvar for å drive tilsyn med kommunenes, fylkeskommunens og private skolers etterlevelse av opplæringsloven med forskrifter. Fylkesmannen i Buskerud driver både tilsyn som er nasjonalt initiert, og tilsyn som organet selv tar initiativ til. Se mer informasjon om tilsyn på udir.no.

Buskerud Kommunerevisjon IKS driver revisjon av kommunene i Buskerud og fylkeskommunen. Revisjonene rettet mot videregående opplæring gjøres på initiativ av kontrollutvalget i fylkeskommunen. Kommunerevisjonen driver i hovedsak forvaltnings- og regnskapsrevisjon.

 

Tilsynsrapporter fra fylkesmannen i Buskerud:

Tilsyn med voksenes rett til videregående opplæring 2017

Forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt tilrettelegging 2015 

Nasjonalt tilsyn med elevenes læringsutbytte 2015 

Tilsyn med opplæring av barn i barnevernsinstitusjoner 2013 

Oppfølgingstilsyn 9a-3, elevenes psykososiale skolemiljø 2014

Tilsyn med fylkeskommunens ansvar for godkjenning, oppfølging og veiledning av lærebedrifter 2014

Tilsyn 9a-3, elevenes psykososiale skolemiljø 2011

Tilsyn med voksenes rett til videregående opplæring 2011

Tilsyn med opplæring i kriminalomsorgen 2006

Tilsyn med spesialundervisning og tilrettelagt opplæring 2007

Tilsyn med opplæring i sosiale og medisinske institusjoner 2008

Tilsyn med minste årstimetall for opplæring av elever i videregående skole 2008

Tilsyn med lokalt gitt eksamen 2009

 

Revisjonsrapporter fra Buskerud kommunerevisjon IKS:


Publisert 10. februar 2016, oppdatert 9. mai 2018.