Klage

Etter forvaltningsloven og opplæringslovens bestemmelser kan du klage på enkeltvedtak. Enkeltvedtak betyr at det er tatt en avgjørelse/fattet et vedtak som gjelder deg personlig.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

For mer informasjon, last ned: Orientering om retten til å klage på karakter.pdf