Karriereveiledning

Ved de videregående skolene er det rådgivere og karriereveiledere som gir råd og veiledning til ungdommer i skolen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Oppfølgingstjenesten gir veiledning til ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid.

Voksne som har behov for karriereveiledning og rådgivning kan kontakte sitt nærmeste  Karrieresenter / OPUS-Karrieresenter.


Publisert 31. oktober 2012, oppdatert 6. februar 2018.