Prøvenemnd

Prøvenemndsdeltakelse er et verv. Prøvenemndene er oppnevnt av fylkeskommunen for å sluttvurdere fag-/svenne- eller kompetanseprøver for en periode på fire år.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elektroelev

Medlemmer for perioden 2016 - 2019
Høsten 2015 ble sammensetningen av prøvenemndene for den neste fireårs perioden klar. Nemndene er satt sammen etter tilbakemeldinger fra sittende prøvenemndsmedlemmer, innspill og forslag fra partene i arbeidslivet (NHO og LO) og forslag fra virksomheter og enkeltindivider i Buskerud. Fylkeskommunen kan også oppnevne medlemmer.

I dag er det 396 prøvenemndsmedlemmer i 72 ulike fag i Buskerud.

Her er oversikt over prøvenemndene.

Kurs for prøvenemnder                                                                                                    Buskerud fylkeskommune har utarbeidet et elektronisk kursmateriell for alle som sitter i prøvenemnd. Det er obligatorisk for alle å gjennomføre kurset. Andre interesserte som ønsker å lære mer om prøvenemndsarbeid, har også mulighet til å ta kurset.

Nettkurs for deg i prøvenmend   (Bruk Google Chrome eller Firefox som nettleser)

Nettkurs for deg som vil lære mer om prøvenemndsarbeid

 


Publisert 4. februar 2016, oppdatert 8. desember 2017.