Innbetaling av prøveavgift

Prøveavgiften for praktisk prøve er 951,- kr for 1. gangs prøve og 1.905,- kr for eventuell 2. gangs prøve.

Prøveavgiften innbetales til konto nr. 2200 07 13523
Innbetalingen merkes: 200200 6250 15701 – NAVNET DITT

Prøveavgiften er en behandlingsavgift, den vil derfor ikke bli tilbakebetalt, selv om oppmeldingen ikke godkjennes/fag- eller svenneprøve ikke avlegges.

Prøveavgiften er gyldig i 1 år.


Publisert 29. januar 2016, oppdatert 14. januar 2019.