Krav til bedriften

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Bedriftene blir lærebedrifter på lik linje med bedrifter som blir godkjent for å ta inn lærlinger. Det er fylkeskommunen som godkjenner bedriftene.

Ler mer om det å bli lærebedrift.

Kandidatene for fagbrev på jobb får mange av de samme rettighetene og pliktene som lærlinger, praksisbrevlærlinger og lærekandidater.

 

Tilskudd

Utgangspunktet for satsene blir basistilskudd II som er fastsatt av nasjonale myndigheter. Tilskuddet blir fastsatt ut i fra hvor mye opplæring bedriften har ansvar for. Bedriften får ikke tilskudd for den opplæringen fylkeskommunen gir.


Publisert 25. januar 2019, oppdatert 28. januar 2019.