Tannlegevakt/Akutthjelp

Tannhelsetjenesten i Buskerud har tannlegevakt som er åpen i helger og helligdager.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Personer som har behov for hjelp bes ringe tannlegevakten når den åpner, eller møte fram på klinikken.

Ved behov for akutthjelp utenom tannlegevaktens åpningstid, ta kontakt med egen tannlege/tannklinikk.

Det betales et tillegg på 75 % på gjeldende takster. Ungdom betaler ¼ pris det året de fyller 19 og 20 år. Tjenesten betales som hovedregel kontant eller med kort.

 

Tannlegevakt Drammen: 

Drammen tannklinikk 
Rosenkrantzgate 17, 3018 Drammen
Tlf: 31 01 29 30

Åpningstid:
Lørdager og helligdager med unntak av søndager kl 1500 - 1800


Tannlegevakt Kongsberg: 

Kongsberg tannklinikk
Chr. IVs gt 6, 3616 Kongsberg
Tlf: 32 86 83 01

Åpningstid:
Søndager og helligdager kl 1500 - 1800


Tannlegevakt Hønefoss: 

Hønefoss tannklinikk
Klinikkveien 2, 3515 Hønefoss
Tlf: 32 17 17 94

Åpningstid:
Søndager og helligdager kl 1500 - 1800


Tannlegevakt Hallingdal:

Tannlegevakta holder til hos den tannlegen som har vakt.
Tlf: 99 35 15 55

Åpningstid:
Lørdager og helligdager kl 1600 - 1800
Ekstraberedskap i påsken
Publisert 30. april 2012, oppdatert 24. januar 2018.