Priser på tannbehandling

I henhold til forskrift om prisopplysning ved tannlegetjenester skal alle som utfører tannbehandling ha prisoppslag på venteværelset over ytelser som tilbys.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
Priser gjeldende fra 1.1.2018
 
Type behandlingStykkpris *)Timepris   

Undersøkelse utført av tannlege

610,- 1.830,-

Undersøkelse utført av tannpleier

610,- 1.145,-

Undersøkelse med 2 røntgenbilder

850,-  

Røntgen pr bilde

120,-  

Tannfarget fylling, liten

780,- 1.830,-

Tannfarget fylling, middels

1.260,- 1.830,-

Tannfarget fylling, stor

1.555,- 1.830,-

Bedøvelse

160,-  

Fjerning av tann

860,- 1.830,-

Forebyggende behandling (fluorbehandling,
rensing av bakteriebelegg og tannstein)
Utført av tannlege

  1.830,-

Forebyggende behandling (fluorbehandling,
rensing av bakteriebelegg og tannstein)
Utført av tannpleier

  1.145,-

Krone **)

4.080,-

Protese (helprotese en kjeve) **)

5.165,-

 

*) Stykkpris: Pris ved ”normal” vanskelighetsgrad.    
**) For kroner og proteser kommer utgiftene til tanntekniker i tillegg.


Hvis du vil sammenligne med andre tilbud kan du se på hvakostertannlegen.no .


Publisert 30. april 2012, oppdatert 3. januar 2018.