Sykehusprosjektet

Samarbeid mellom kvinne- og barnklinikken ved Sykehuset Buskerud og Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Hensikten med prosjektet er å

  • Kartlegge rutiner for tann- og munnstell på Kvinne- og barneklinikken, Sykehuset Buskerud, Vestre Viken HF  
  • Kartlegge eksisterende rutiner for henvisning og oppfølging mellom Kvinne- og barneklinikken, Sykehuset Buskerud og kommunehelsetjenesten  
  • Etablere rutiner for samarbeid og samhandling, samt henvisnings- og oppfølgingsrutiner mellom Kvinne- og barneklinikken, Sykehuset Buskerud og Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Publisert 26. juni 2012, oppdatert 1. september 2014.