Samarbeid med Migra helsestasjon

Rapport viser resultatene av samarbeidet med Migra helsestasjon i 2015.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Migra helsestasjon er et helsetilbud til barn og unge 0-20 år som er flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og personer uten oppholdstillatelse i Drammen kommune.

I 2012 startet Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF et samarbeid med Migra helsestasjon. Den gang var Migra et prosjekt, mens det i dag er et etablert tiltak.

Drammen kommune er den eneste kommunen i Buskerud som har denne type tiltak. Samarbeidet med Migra helsestasjon betyr at tannhelsetjenesten får henvist pasienter i denne gruppen tidlig,så disse barna og ungdommene raskere får tilbud om undersøkelse, opplæring til egenomsorg og eventuelt behandling.

I siste halvår av 2015 har flyktningstrømmen til Norge økt, og fylkeskommunen skal etter lov om tannhelsetjenesten sørge for at nødvendig tannhelsehjelp er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Rutinene vi har innarbeidet i samarbeid med Migra helsestasjon, vil sammen med statlige veiledere være veiledende, og kan ha overføringsverdi til andre kommuner i Buskerud. 

Les rapporten


Publisert 19. september 2016, oppdatert 19. september 2016.