Tannhelse og kosthold i barnehager

Informasjonsmateriell om tannhelse og kosthold til bruk i barnehager.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Barnehagen er en viktig arena for å lære og etablere gode holdninger om helse og tannhelse. Vi har laget informasjonsmateriell om tannhelse og kosthold, som vil være et nyttig hjelpemiddel og bidra til gode samtaler når disse temaene tas opp.

Målet med materiellet er at barna skal lære om kosthold og god tannhelse, og at de blir tryggere til sitt første besøk på tannklinikken. 

Informasjonsmateriellet består av 16 plansjer med bilde på forsiden, og forslag til tekst på baksiden. Plansjene er utarbeidet av ernæringsfysiolog Hilde Nysæther Frantzen og ledende tannpleier Mai Britt Ulviksbakken. 


Publisert 1. september 2014, oppdatert 1. september 2014.