«Ballongdag» - første besøk på tannklinikken

Tiltak for å skape trygghet for treåringer, når de skal på sitt første besøk på tannklinikken.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF er opptatt av å fremme helse, tannhelse og mestring, skape trygghet for barn og foresatte, og å fokusere på det friske. Et tiltak for å nå dette målet, er å arrangere «Ballongdag» for treåringer, når de skal på sitt første besøk på tannklinikken.

 Alle barn innkalles til tannklinikk når de fyller tre år. For veiledning, opplæring til egenomsorg og undersøkelse av tennene. En av våre klinikkledere hadde med seg ideen om «Ballongdager» fra sin tidligere jobb i Stockholm. Vi startet prosjektet på noen klinikker i 2013, for å prøve ut om dette var en god ide hos oss. Tilbakemeldingene var gode og erfaringene viser at foreldre/foresatte strekker seg langt for å komme til oppsatt time med barna sine på disse spesielle dagene.

Et viktig mål er å tilstrebe at ingen barn skal bli engstelige for å komme på tannklinikken. Vi anbefaler også at klinikkene tar kontakt med barnehagene i kommunen i forkant av «Ballongdagen». Vi har laget en «barnehagepakke» bestående av laminerte ark med bilde på en side og tekst på den andre siden. Der er det informasjon om tannpuss, kosthold, drikkevaner og første besøk på tannklinikk. Alle barnehagene i Buskerud har mottatt denne pakken og den er tenkt brukt i samlingsstunder. 

Første møte med venterom og klinikk skal være barnevennlige med f.eks. barnebøker, leker, ballonger og musikk. Tannhelsepersoneller denne dagen forberedt på å yte service og gi god informasjon til små mennesker og deres foresatte. Hovedfokus er å snakke med barn og foreldre, observere samspill og få et inntrykk av hvordan det fungerer med kosthold og tannpuss hjemme. Å få sett i munnen er flott, men hvis barna vegrer seg kan dette gjøres senere. «Ballongdagen» skal være positiv! Og alle skal selvfølgelig få diplom, premie og ballong!

Tannhelsepersonellet må oppdatere- og samordner seg på gjeldende nasjonale anbefalinger, og diskutere dette på klinikkmøte i forkant av «Ballongdagene». Det er viktig med enhetlig informasjon og veiledning basert på faglige retningslinjer, så foreldre/foresatte kan være trygge i sine valg. 

Etter evaluering av «Ballongdagene» har ledergruppen i tannhelsetjenesten vedtatt at dette er et tiltak som skal innføres på alle tannklinikkene i fylket.  

Tiltaket er forankret i følgende lovverk og føringer: 

 


Publisert 20. september 2017, oppdatert 20. september 2017.