Smart samhandling 2019-2020

Oppfølging av tiltak i felles handlingsprogram for regionale planer næring og kunnskap. Smart Samhandling 2019-2020 kan finansieres gjennom søkbar tilskuddsordning.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 7. februar 2019, oppdatert 7. februar 2019.