Beste entreprenørskapsskole i Buskerud

Beste entreprenørskapsskole er en ny pris som skal løfte frem det gode arbeidet som gjøres på alle nivåer i skolene våre i Buskerud. Vi ønsker å gi oppmerksomhet til, og markedsføre, alt det gode entreprenørskapsarbeidet som foregår.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Entreprenørskap som metode i utdanningsløpet er viktig både som pedagogisk verktøy og for skolene som utviklingsaktører. Dette er forankret nasjonalt i generell del av læreplanen og i regjeringens gründermelding. I Buskerud er entreprenørskap forankret gjennom Regional Plan for kunnskapssamfunnet og Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling. Vi ønsker å løfte frem skoler som systematisk bruker entreprenørskap som metode i undervisningen. Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Buskerud deler for første gang ut prisen for Beste Entreprenørskapsskole i Buskerud. 

Kriterier for prisen:

  1. Forankring av entreprenørskap i skolens virksomhetsplan
  2. Skolen har gjennomført/deltatt på entreprenørskapsaktiviteter for flere årstrinn
  3. Skolen tilbyr kompetanseheving av skolens ansatte innen entreprenørskap
  4. Skolen har samarbeid med eksterne aktører i entreprenørskapsarbeidet.
    Det kan være: lokalt arbeids-/og næringsliv, organisasjoner, andre skoleslag.

Kandidatene vurderes av en uavhengig jury.

Alle kan foreslå kandidater og begrunnede forslag sendes til postm...@bfk.no. Merk e-posten med "Entreprenørskapsskole i Buskerud".

Frist for innsendelse av forslag er 15. oktober. 

Prisen deles ut på Buskerud fylkeskommune sin prisaften.

Forslag skal være gitt på maks to A4-sider og inneholde følgende opplysninger:

  • Navn på skole, adresse, kontaktperson
  • Beskrivelse av skolens arbeid innenfor entreprenørskap, gjerne med henvisning til nettside hvis dette finnes
  • Beskrivelse med eksempler på hvordan skolen oppfyller kriteriene for prisen
  • Egen begrunnelse for forslaget

Publisert 1. september 2017, oppdatert 20. september 2017.