Handlingsprogram for kollektivtransport

Fylkeskommunen utarbeider fireårige handlingsprogram, som definerer handlinger og tiltak for kollektivtransporten i fylket.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Handlingsprogrammet for kollektivtransport bygger på mål og strategier i gjeldende kollektivtransportplan og viser hvordan midlene til kollektivtransport skal fordeles i distriktene og byområdene.

Fylkeskommunen og Brakar er to av mange aktører i arbeidet med kollektivtransporten i Buskerud. Et viktig mål i handlingsprogrammet er derfor at fylkeskommunen og Brakar skal styrke samarbeidet med andre statlige, kommunale eller private aktører som har betydning for kollektivtransporttilbudet. For de fem kommunene Lier, Drammen, Ned Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg blir dette arbeidet i stor grad ivaretatt gjennom Buskerudbysamarbeidet. 


Publisert 4. april 2016, oppdatert 4. april 2016.