Strategier og planer

Her finner du oversikt over sektorstrategier for regional utvikling med tilhørende handlingsprogram/handlingsplan.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 21. oktober 2015, oppdatert 29. mai 2019.