Styringsgruppemøter

Referater, presentasjoner og dokumenter fra møter i styringsgruppen for regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 13. november 2018, oppdatert 26. mars 2019.