Presentasjoner fra informasjons- og dialogmøtet

Fylkeskommunen inviterte til informasjons- og dialogmøte om Regional areal- og transportplan fredag 12. desember. Møtet samlet nærmere 60 deltakere.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 15. desember 2014, oppdatert 12. mars 2017.