Møte i Fylkesutvalget om Regional plan for areal og transport

Med bakgrunn i de rammene planprogrammet gir, utarbeides forslag til Regional plan for areal og transport for Buskerud. Arbeidet ledes av en administrativ styringsgruppe med eksterne og interne representanter.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Det legges opp til  høring og offentlig ettersyn i løpet av sommerhalvåret 2017. Fylkestinget skal til slutt vedta planen.

Et utkast til areal- og transportplan ble presentert og drøftet i Fylkesutvalget 11. januar. Administrasjonen presenterte viktige spørsmål i arbeidet, se presentasjonen her.  Fylkesutvalgets medlemmer drøftet og ga tilbakemeldinger.  


Publisert 2. februar 2017, oppdatert 12. mars 2017.