Kommuneregionene i Buskerud

I Buskerud er det organisert 6 kommuneregioner. Samtlige 21 kommuner er med i samarbeidet.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fra kommunene deltar ordførere og rådmenn. Fra Buskerud fylkeskommunes side er det oppnevnt 2 politikere til hvert regionråd. Fylkesrådmannen har fra administrativ side pekt ut en regionkontakt for hvert område.

Hovedoppgaven er å være bindeleddet mellom fylkeskommunen og kommuneregionene. Med denne organiseringen ivaretas kontakten både politisk og administrativt mellom kommune og fylkeskommune.

For kontaktinformasjon, møteoversikter, sakslister/fremlegg og møtereferater, se kommuneregionenes nettsider.

Det er ikke avsatt søkbare regionale utviklingsmidler i 2017.

 

Regionrådet for Kongsbergregionen

Omfatter kommunene Kongsberg, Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag, samt Notodden, Tinn og Hjartdal fra Telemark.

Fylkeskommunens regionkontakter:
Kjersti Bærug Hulbakk, Utviklingsavdelingen
Oppnevnt av fylkestinget: Bjørn Tore Ødegården (Ap) og Trond Johansen (KrF)

Partnerskapsavtale mellom Kongsbergregionen og Buskerud fylkeskommune

 

Rådet for Hallingdal

Omfatter kommunene Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå.

Fylkeskommunens regionkontakter:
Kjersti Bærug Hulbakk, Utviklingsavdelingen
Oppnevnt av fylkestinget: Anne Sandum (Ap) og Iselin Haugo (H)

 

Rådet for Midt-Buskerud

Omfatter kommunene Krødsherad, Modum og Sigdal.

Fylkeskommunens regionkontakter:
Kjersti Bærug Hulbakk, Utviklingsavdelingen
Oppnevnt av fylkestinget: Anders Wengen (V) og Britt Homstvedt (H)

 

Drammensregionen

Omfatter kommunene Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, samt Sande og Svelvik fra Vestfold.

Fylkeskommunens regionkontakter:
Kjersti Bærug Hulbakk, Utviklingsavdelingen
Oppnevnt av fylkestinget: Hanne Lisa Matt (MDG) og Sandra Bruflot (H)

 

Rådet for Ringeriksregionen

Omfatter kommunene Hole og Ringerike, samt Jevnaker fra Oppland.

Fylkeskommunens regionkontakter: 
Kjersti Bærug Hulbakk, Utviklingsavdelingen
Oppnevnt av fylkestinget: Olav Skinnes (SP) og Terje Vegard Kopperud (H)

Partnerskapsavtale mellom Ringeriksregionen og Buskerud fylkeskommune

 

Vestregionen

Omfatter det frivillige regionale samarbeidet mellom de 13 kommunene rett vest for Oslo, samt fylkeskommunene i Akershus og Buskerud.


Publisert 20. april 2012, oppdatert 29. august 2017.