Viktige prosjekter for Buskerud

En av fylkeskommunes viktigste oppgaver er å tilrettelegge for regional utvikling og næringsutvikling. Fylkeskommunen er derfor, i samarbeid med kommunene, høyskolen og næringsliv, involvert i mange prosjekter som bidrar til utvikling i regionene.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com