Næringsindikatorer

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping, med tilhørende årlige handlingsprogrammer, bør ha klare og etterprøvbare mål.

Planen og handlingsprogrammene må derfor evalueres ut fra en rekke indikatorer innenfor hvert satsingsområde, og ikke bare ut fra hovedindikatorer for verdiskaping og produktivitet.

Telemarksforskning er engasjert for dette arbeidet og har utarbeidet årlige indikatorrapporter siden 2016.

Næringsindikator for Buskerud 2017.pdf 

Næringsindikatorer for Buskerud 2016.pdf


Publisert 24. mars 2017, oppdatert 6. april 2018.