Stemmerettsjubileet 2013

I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge og dermed 100 år siden allmenn stemmerett ble innført.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 22. november 2012, oppdatert 1. juni 2016.