Tilskudd til Pilegrimsleden

Formålet med tilskuddsordningen er å få en sammenhengende merket og skiltet Pilegrimsled fra Vestfold-grensa til Akershus-grensa.

  • Av Lise-Berith Lian

Litt om tilskuddsordningen:

  • Formål: Skilte og merke Pilegrimsleden fra Vestfold-grense til Akershus-grense («Tunsbergleden» gjennom Buskerud)
  • Søkere: Kommunene Drammen, Lier og Røyken, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner/ menigheter o.l
  • Kommunen må bidra med 50% av det som er tilskuddsberettiget, 50% dekker fylkeskommunen
  • Søknadsfrist: 1. februar 2019

Merkehåndbok for Pilegrimsleden finner du her

Les mer om tilskuddsordningen her

Søknadsskjema finner du her


Publisert 9. juli 2018, oppdatert 18. desember 2018.