Skole og framtid

De aller fleste ungdommene i Buskerud – 93 % – er helt eller litt enige i at de trives på skolen. Rundt 9 av 10 elever på begge skolenivåene mener også at lærerne deres bryr seg om dem og at de føler at de passer inn blant de andre elevene på skolen.

De aller fleste ungdommene i Buskerud – 93 % – er helt eller litt enige i at de trives på skolen. Rundt 9 av 10 elever på begge skolenivåene mener også at lærerne deres bryr seg om dem og at de føler at de passer inn blant de andre elevene på skolen.

Kart -trives på skolen

Andel som trives på skolen, kommunefordelt

Til tross for at de trives godt på skolen, svarer 17 % av guttene og 24 % av jentene at de ofte gruer seg til å gå på skolen. 28 % av jentene og 14 % av guttene på ungdomsskolen bruker 2 timer eller mer hver dag på lekser. For elevene i videregående gjelder dette for 25 % av jentene og 8 % av guttene.

På videregående svarer 69 % av jentene og 33 % av guttene at de blir stresset på grunn avskolearbeidet. 40 % av jentene og 21 % av guttene opplever at de har mer skolearbeid enn de klarer å gjøre.

Kart - ta høyere utdanning?

Andel som vil ta høyere utdanning, kommunefordelt

Mange av ungdommene i Buskerud, 65 prosent, tror at de kommer til å ta høyere utdanningpå universitet eller høgskole. Det er betydelig flere jenter (73 %) enn gutter (56 %) som tror dekommer til å ta høyere utdanning. Blant elevene på videregående skole oppgir 67 % at de aldri har hatt tanker om å slutte på videregående skole, mens 15 % svarer at de ofte eller av og til har hatt slike tanker. Det er flere jenter (38 %) enn gutter (26 %) som har hatt tanker om å slutte på skolen.


Publisert 24. november 2017, oppdatert 27. november 2017.