Nærområdet

De aller fleste ungdommene i Buskerud opplever det som trygt å ferdes i nærområdet der de bor når de er ute på kvelden. Det er langt flere gutter enn jenter som opplever nærområdet som trygt,

De aller fleste ungdommene i Buskerud (87 %), opplever det som trygt å ferdes i nærområdet der de bor når de er ute på kvelden. Det er langt flere gutter enn jenter som opplever nærområdet som trygt, og vi finner at ungdommene blir tryggere jo eldre de blir.

Kart over andel som opplever det som trygt å ferdes i nærmiljøet.

Andel ungdommer som opplever det som trygd å ferdes i nærmiljøet på kvelden

 

Ungdommene har også blitt spurt om hvordan de opplever tilbudet til ungdom i lokalmiljøet er på fire områder:

  1. Lokale for å treffe andre unge på fritida
  2. Idrettsanlegg
  3. Kulturtilbud 
  4. Kollektivtilbud.

Her svarer 44 % av ungdommene at de opplever 3–4 av tilbudene som svært bra eller nokså bra, mens 16 % opplever at ingen av disse tilbudene i kommunen er svært bra eller nokså bra. På dette spørsmålet finner vi relativt store variasjoner mellom kommunene i Buskerud.

Kart - andel fornøyd med nærområdet

Andel elever som er litt eller veldig fornøyd med lokalmiljøe i kommunen sin


Publisert 24. november 2017, oppdatert 27. november 2017.