Helsevaner og atferd

I underkant av ¼ av ungdommene i Buskerud svarer at de er så fysisk aktive at de blir andpustne eller svette minst 5 ganger i uka

I underkant av ¼ av ungdommene i Buskerud svarer at de er så fysisk aktive at de blirandpustne eller svette minst 5 ganger i uka. Det er betydelig flere gutter enn jenter som er såpass aktive. Den vanligste treningsformen for de yngste er å trene i et idrettslag, mens det blant de eldre ungdommene er mye vanligere å trene på treningsstudio eller helsestudio. Det ser ut til at ungdommene i Buskerud ligger langt under Helsedirektoratets anbefaling om minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag: 33 % spiser grønnsaker eller salater hver dag, mens 29 % spiser frukt og bær hver dag. Nesten ingen røyker regelmessig lenger, men 12 % av elevene i videregående skole snuserdaglig.

Kart - andel ungdomsskoleelever som drikker alkohol månedlig eller oftere

Andelen ungdomsskoleelever som drikker alkohol månedlig eller oftere

Når det gjelder bruk av alkohol ser vi at antallet som oppgir at de drikker jevnlig øker med alderen, og særlig i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. Mens 75 % av ungdommene på 8. trinn aldri har smakt alkohol, gjelder det samme for langt under halvparten (31 %) på VG1 og kun 9 % på VG3. Det er likevel bare 6 % på VG1 og 13 % på VG3 som svarer at de drikker ukentlig. 13 % av elevene på VG3 svarer at de har kjørt moped eller annet motorisert kjøretøy når de har drukket alkohol. Bruk av cannabis øker også gjennom ungdomstiden.

Kart 15 Andelen som har brukt hasj

Andelen elever bosatt i kommunen som har brukt hasj eller marihuana det siste året

I Buskerud svarer 2 % av elevenepå ungdomsskolen og 13 % av elevene i videregående skole at de har brukt cannabisminst én gang det siste året. De tilsvarende Ungdata-tallene på nasjonalt nivå er 3 % på ungdomsskolen og 11 % på videregående skole.


Publisert 27. november 2017, oppdatert 28. november 2017.