Helse og trivsel

Det store flertallet av ungdommene i Buskerud, 68 %, svarer at de er litt eller veldig fornøyde med helsa si.

Det store flertallet av ungdommene i Buskerud, 68 %, svarer at de er litt eller veldig fornøyde med helsa si. 16 % oppgir at de er litt eller svært misfornøyde. Gutter er langt mer fornøyde enn jenter, og det er de yngste som er mest fornøyde. Det er også store forskjeller mellom jenter og gutter når det gjelder selvbilde og kroppsbilde. Mens nesten 90 % av guttene er fornøyd med hvordan de er, gjelder det samme bare for 74 % av jentene. 42 % av jentene og24 % av guttene svarer at de ofte er skuffet over seg selv.

Kart 16 Depresivt stemingsleie

 

Andelen elever som har vært plaget av 5 til seks av de ulike seks symptomene på et depressivt stemingsleie den siste uka

Jentene opplever også press når det gjelder skole, egen kropp, om å gjøre det bra i idrett og når det gjelder å være populær i sosiale medier i mye større grad enn guttene. Jenter er også langt oftere plaget av tegn på ulike psykiske plager. Mest utbredt er typiske stress-symptomer. 59 % av jentene oppgir at de har bekymret seg mye for ting i løpet av den siste uken, mens 28 % av guttene har opplevd det samme. Jentene er også i mye større grad enn guttene plaget av symptomer på angst. Når det gjelder fysiske helseplager, svarer 41 % av jentene og 17 % av guttene svarer at de har hatt hodepine mange ganger eller daglig i løpetav den siste måneden. 30 % prosent av ungdommene i Buskerud oppgir at de har brukt skolehelsetjenesten minsten gang det siste året. Det er langt flere jenter enn gutter som oppsøker skolehelsetjenesten, det samme gjelder helsestasjon for ungdom. Mens 9 % av jentene på 8. trinn hadde vært på helsestasjon for ungdom minst en gang det siste året, gjelder det samme for 38 % av jentene på videregående trinn.


Publisert 28. november 2017, oppdatert 28. november 2017.