Fritid

Resultatene viser at andelen ungdommer som er aktive i ulike fritidsorganisasjoner, synker relativt kraftig med alderen, og at hjemmet har blitt en mer viktig arena for ungdommenes fritid.

Resultatene viser at andelen ungdommer som er aktive i ulike fritidsorganisasjoner, synker relativt kraftig med alderen. Mens 70 % av 8. klassingene i Buskerud er medlem av en organisasjon, klubb eller forening, oppgir bare 40 % av elevene på VG3 det samme. Det er særlig i overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole at mange faller i fra.

Kart - andelen som har vært eller er med i organiserte fritidsaktiviteter etter fylte 10 år

Andelen ungdommer som har vært med i organisasjon, klubb etc. etter fylte 10 år

Hjemmet har blitt en viktig arena for ungdommenes fritid. 73 % svarer at de har vært hjemme hele kvelden minst 2–5 kvelder i løpet av siste uke. En stor del av ungdommenes fritid går med til ulike skjermaktiviteter.

Rundt halvparten av ungdommene bruker mellom 2–4 timer på aktiviteter foran en skjerm i løpet av en dag. Blant gutter er det vanligst å bruke mye tid på å spille dataspill/TV-spill. 23 % av guttene, mot 3 % av jentene, bruker mer enn tre timerhver dag på å spille dataspill/TV-spill. Blant jentene er det vanlig å bruke mye tid på sosialemedier. Hele 37 % av jentene bruker mer enn tre timer hver dag på sosiale medier, mens 17 % av guttene bruker like mye tid på dette. På begge skolenivå svarer nærmere 50 % av ungdommene at de selv synes de er for mye på skjerm. 82 % av alle ungdommene svarer at det å ha kontakt med venner på sosiale medier er svært viktig for dem, og dette er aller viktigst for jentene.


Publisert 24. november 2017, oppdatert 27. november 2017.