Partnerskap for folkehelse

Buskerud fylkeskommune har inngått partnerskapsavtaler for folkehelse med frivillige organisasjoner i Buskerud. Formålet med partnerskapsavtalene er at de skal bidra til å fremme folkehelsen for befolkningen i Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Røde Kors Snøscooter i vinterfjellet

Buskerud fylkeskommune har inngått partnerskapsavtaler for folkehelse med frivillige organisasjoner i Buskerud. Formålet med partnerskapsavtalene er at de skal bidra til å fremme folkehelsen for befolkningen i Buskerud. 

I tillegg til at organisasjsonens ordinære aktiviteter er helsefremmende knytter samarbeider i avtaleperioden 2015 - 2016 seg særskilt til:

  • Barn og unge, særskilt ungdom 13-23 år
  • Grupper med særlig behov for fysisk aktivitet og sosialt samvær, herunder innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevnePublisert 25. juni 2012, oppdatert 8. august 2016.