Velkommen til BFK Innkjøp

BFK Innkjøp er et team bestående av innkjøpsrådgivere med spesialkompetanse på offentlige anskaffelser, lokalisert på fylkeshuset i Drammen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi har ansvaret for gjennomføringen av alle anskaffelser over 100.000 kroner (eks mva), enkelte rammeavtaler, samt generell innkjøpsfaglig rådgivning og bistand for ansatte i Buskerud fylkeskommune. 

BFK Innkjøp hjelper deg gjennom hele innkjøpsprosessen.

Anskaffelser i Buskerud fylkeskommune er regulert av Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser.


Publisert 16. desember 2016, oppdatert 23. februar 2017.