Prosjekter

BFK Eiendom skal ivareta fylkeskommunens byggherrefunksjon og er ansvarlig for å gjennomføre investeringer i bygningsmassen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Byggherrefunksjonen skal utøves på en profesjonell og forretningsmessig god måte med fokus på brukermedvirkning, kostnads- og fremdriftskontroll, samt kvalitet på leveransen. Videre er riktig bruk av arealene og arealeffektivitet en viktig faktor.

Her kan du lese mer om prosjektene våre.

Publisert 9. november 2015, oppdatert 8. januar 2016.