Ungdomspanelet i BUFT

Ungdomspanelet er en arbeidsgruppe bestående av ni medlemmer fra BUFT, i tillegg til de seks medlemmene av styret.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Panelets oppgave er å jobbe grundigere med politiske saker, og følge opp vedtak i BUFT. Dette skal gjøres mellom de to årlige stormøtene BUFT arrangerer. Ungdomspanelet skal også holde en tettere kontakt med lokale medvirkningsorgan. 

Hvert år er ungdomspanelet på valg. Delegatene som sitter i ungdomspanelet kan stille til gjenvalg, og det er ikke begrensninger på hvor mange ganger man kan bli gjenvalgt.

Ungdomspanelet kan også uttale seg på vegne av BUFT mellom stormøtene. Ungdomspanelet har så langt hatt tre møter i halvåret, i tillegg til å arrangere innspillsmøter. Ungdomspanelet har den siste tiden jobbet med å forbedre kollektivtilbudet i Buskerud.

Ungdomspanelet


Publisert 16. februar 2015, oppdatert 22. desember 2015.