Valg

Det er valg i Norge annet hvert år. Fylkeskommunen har ansvar for noe av tilretteleggingen for valg og for kontroll med valggjennomføringen i kommunene.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Mona Anita Bjørnsrud

Valgurne foto Norsk Form og Thomas Ekström

Fylkeskommunen sørger for at det blir trykket opp stemmesedler til stortingsvalg og fylkestingsvalg og distribuerer disse til kommuner og partier/grupper som stiller liste ved valget.

Stemmesedlene sendes også til videregående skoler til bruk ved skolenes prøvevalg.

Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven, og godkjenner partiers og gruppers forslag til valglister (senest 1. juni i valgåret).

 

Kontakt

Valgansvarlig og kontaktperson i Buskerud fylkeskommune:
Mona Anita Bjørnsrud, tlf 32 80 86 04

Fylkeskommunens besøksadresse er: 
Haugesgt 89, Drammen

Postadressen er:
Buskerud fylkeskommune
Fylkesvalgstyret
Postboks 3563
3007 Drammen
e-post: postm...@bfk.no


Publisert 2. juli 2012, oppdatert 17. februar 2015.