Spørsmål og interpellasjoner

Oversikt over spørsmål og interpellasjoner som blir behandlet i møter. Svar og behandling av saker publiseres som lydfil eller video.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com