Kontakt politisk sekretariat

Her er oversikt over politisk sekretariat og hvilke styrer, råd eller utvalg de er sekretær for.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 
Marianne Israelsen

Marianne Israelsen
(permisjon - prosjektkontor Viken)

Fylkestinget
Fylkesutvalget
Fylkesvalgstyret

Rita Starup Andersen

Rita Starup Andersen
Tlf 32 80 86 89
Send e-post

Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring
Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse
Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud
Fylkeseldrerådet

Mona Anita Bjørnsrud

Mona Anita Bjørnsrud
Tlf 32 80 86 04
Send e-post

Likestillingsutvalget
Valgnemnda 

Anne Hetty Andersen

Anne Hetty Andersen
Tlf 32 80 87 03
Send e-post

Hovedutvalget for samferdselssektoren
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 

Liv Randi Woldhaug

Liv Randi Woldhaug
Tlf 32 80 87 93
Send e-post

Hovedutvalget for utdanningssektoren
Yrkesopplæringsnemnda
Fylkeskommunal klagenemnd
Administrasjonsutvalget
Forhandlingsutvalget 


Publisert 19. oktober 2015, oppdatert 8. august 2016.