Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse

11. november 2015 ble det gjennomført opplæring av politikere i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse. Her er presentasjoner og dokumenter fra opplæringen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 17. november 2015, oppdatert 20. november 2015.