Hovedutvalg for miljø, innovasjon og næring

11. november 2015 ble det gjennomført opplæring av politikere i hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring. Her er presentasjoner og dokumenter fra opplæringen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 17. november 2015, oppdatert 20. november 2015.