Strategisk plan

Strategisk plan skal sikre helhetlige og langsiktige prioriteringer for best mulig gjennomføring av fylkeskommunens egne ansvarsområder, samt de forpliktelser Buskerud fylkeskommune har i regionale planer.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Prioriteringene legger føringer for egne sektorstrategier og for den årlige utformingen av økonomiplanen.

Strategisk plan er en intern plan for Buskerud fylkeskommune. 

Strategisk plan for Buskerud fylkeskommune 2030.pdf

 


Publisert 23. mai 2017, oppdatert 23. mai 2017.