Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen skal ved bruk av ulike kommunikasjonstiltak synliggjøre fylkeskommunens mange fagområder og store forvaltningsoppgaver.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Kommunikasjonsavdelingen brukes som rådgivere på et bredt felt av områder, og bistår hele organisasjonen med markedsføring, profilering og formidling.

 

Kommunikasjonssjef: Guro Hegna Svendsen


Publisert 18. januar 2013, oppdatert 8. januar 2018.