Avdelinger og enheter

Sentraladministrasjonen har overordnet ansvar for fylkeskommunal forvaltning, samordner fylkeskommunenes sektorer, og har ansvar for fylkesplanlegging og sektorovergripende planlegging.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com


Konstituert fylkesrådmann: Kjersti Bærug Hulbakk


Publisert 28. januar 2013, oppdatert 21. juni 2018.