Søknadsprosess og tips

Når du skal søke jobb hos oss, må du registrere CV i det elektroniske rekrutteringssystemet vårt.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Slik går du fram

  • Gå til Oversikt over ledige stillinger og logg deg på
  • Velg stillingen du vil søke 
  • Fyll ut feltene i skjemaet du får opp
  • Ved utfylling av studiepoeng og vekttall så må du huske å sette tallet 0 i feltet du ikke ønsker å fylle ut

Hvis du ikke har søkt på stilling hos oss tidligere

  • Klikk på lenken "Registrer søker" øverst til høyre, og fyll ut skjemaet "Ny søker"

Har du tidligere vært tilsatt i Buskerud fylkeskommune? 

  • Henvend deg til en av våre kontaktpersoner for å få tildelt bruker-ID ved førstegangs pålogging.

Er du allerede tilsatt i Buskerud fylkeskommune? 

  • Da skal du søke via "Min Mappe"

 

Tips til deg som søker

Vi ønsker medarbeidere som har lyst til å jobbe hos oss. Vi har mange søkere med riktig utdannelse og erfaring til flere av våre stillinger.

For at vi skal velge ut de riktige kandidatene, er det viktig at du i søknaden forteller oss noe om hvem du er og hvorfor vi skal velge deg.

Legg ved relevante vitnemål og attester til søknaden din.

 

Tilbakemelding

Du vil få en e-post med bekreftelse på at vi har mottatt din søknad.

Etter at søknadsfristen er gått ut, vurderes alle søkere, før de som er aktuelle for intervju blir kontaktet.

Synes du det tar for lang tid, ta gjerne kontakt med oss for å høre hvor vi er i prosessen.

Du kan når som helst logge deg inn på våre nettsider med brukernavn og passord for å følge med på søknadsprosessen.

Først når tilsettingsprosessen er over, blir det sendt ut e-post om at stillingen er besatt.

 

Søkerliste

Alle søkere til en stilling har rett til å se utvidet søkerliste, som inneholder informasjon om navn, alder, utdannelse og arbeidserfaring for alle søkerne.

Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen. Utvidet søkerliste skal behandles som andre dokument unntatt offentlighet.

Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

Når du er ferdig med dokumentet, skal det ødelegges på en slik måte at andre ikke får tak i informasjonen.

 

Meroffentlighet

Vi er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling.

Vi praktiserer meroffentlighet og det er svært strenge krav for å slippe å være på en slik liste.

Ønsker du at navnet ditt ikke skal vises, må du krysse av for dette når du søker stilling inne i vårt elektroniske søknadssystem og skrive en begrunnelse.

Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke innvilges, får søker mulighet til å trekke seg fra prosessen.

Vi presiserer at vi ikke sender søkerlister noen steder, men at media har mulighet til å be om innsyn i disse opplysningene hvis de finner at stillingen har offentlig interesse.


Publisert 16. april 2012, oppdatert 16. mai 2017.