The Committee for Transport

The committee's responsibilities are matters relating to transport.

Committee Members:
Trond Johansen, chair (KrF)

Arne Jørstad, member (H)
Ana Maria Silva-Harper, member (H)
Torhild Helling Bergaplass, member (H)
Lavrans Kierulf, vice chair (Frp)
Turid Solberg Thomassen (KrF)
Ole Johnny Stavn, member (Sp)
Anne Sandum, member (Ap)
Mathias Dannevig, member (Ap)
Lola Awoyemi, member (Ap)
Hans Beltesbrekke, member (Ap)


Publisert 15. januar 2013, oppdatert 7. februar 2013.