The Committee for Education

The committee's responsibilities are matters relating to education.

Committee Members:
Elizabeth Skogrand, chair (H)

Christopher Wand, member (H)
Gro Sel Tveito, member (H)
Daniel Torkildsen, member (H)
Ove A. Vanebo, member (Frp)
Hege Irene Fossum, vice chair (KrF)
Else Marie Rødby, member (Sp)
Bjørn Tore Ødegården, member (Ap)
Tonje Kristensen, member (Ap)
Niclas Tokerud, member (Ap)
Mari Nymoen Eikre, member (Ap)

Se also Department of Education 


Publisert 15. januar 2013, oppdatert 6. februar 2013.